Az Országos Széchényi Könyvtár új Corvina-kiállítása

Mátyás és Beatrix legkedvesebb könyvei

Budapest. Új kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtárban, mely Hunyadi Mátyás egykori, budai könyvtárának megmaradt anyagából mutat be válogatást.

Budapest. Új kiállítás nyílt az Országos Széchényi Könyvtárban, mely Hunyadi Mátyás egykori, budai könyvtárának megmaradt anyagából mutat be válogatást. A Magyarországon található Corvinák mellett osztrák, német és olasz könyvtárak féltve őrzött könyvritkaságai is láthatók, melyek közül tizenkilencet először állítanak ki itthon.

A középkori magyar állam fénykora Hunyadi Mátyás uralkodásának idejére (1458–1490) esett – nemcsak politikai és katonai, hanem kulturális szempontból is a csúcspontot jelentette. A reneszánsz uralkodó udvarának egyik gyöngyszeme a híres, kétezer kötetes budai könyvtár volt, mely az akkori világ kulturális és tudományos életének szinte valamennyi szakterületét felölelte. A kézzel készített, mesteri kidolgozású Corvinákat kezdetben Itáliából hozatták, de Mátyás uralkodásának utolsó éveiben már létrejöttek Budán az első hazai könyvkészítő műhelyek. Ekkoriban jelentek meg a nyomtatott könyvek is a király könyvtárában, noha az állomány többségét változatlanul a manuális úton előállított kötetek jelentették.

Mátyás halála után a budai könyvtár – az uralkodó annyi nagy alkotásához hasonlóan – hanyatlásnak indult, a török hódítás pedig végzetes csapást jelentett e példátlan gyűjtemény számára. Az állomány nagyobbrészt elpusztult, a maradékot széthordták, az eltűnt példányok pedig évszázadokkal később más országok gyűjteményeiben bukkantak fel. Jelenleg 216 Corvinát tartanak számon két földrész 14 országában, ezek közül 53 darab Magyarországon található, jórészt az Országos Széchényi Könyvtárban.

A kiállítás egyik újdonsága az a 19 darab, Firenzéből származó Corvina, mely most látható először Magyarországon. Az eredetileg még Mátyás által rendelt könyvek az uralkodó hirtelen halála miatt már nem jutottak el Budára, így a gazdátlan kötetek Lorenzo Medici könyvtárába kerültek. A tárlat másik meglepetését Mátyás és Beatrix legkedvesebb könyvei, valamint a korabeli tárgyakkal (tájoló, földgömb, szögmérő, levélnehezékek stb.) berendezett, reneszánsz hangulatot idéző studioló (intim dolgozószoba) jelenti, amely szintén unikum a maga nemében.

Forradalmi változást jelent a digitalizált Corvinák bemutatása is, melyek révén először nyerhetünk „valódi” betekintést e könyvritkaságokba. Eddig ugyanis a látogató állományvédelmi okokból csak a kötetek fedőlapját vagy egyik oldalát láthatta, most viszont a modern technika segítségével már nemcsak „végiglapozhatja” őket, hanem az egyes oldalakat és az ott található képeket ki is nagyíthatja.

Bár az augusztus végéig látható kiállítás Hunyadi Mátyás egykori könyvtárának csupán egy töredékét mutatja be, így is pontos képet nyújt a magyar reneszánsz fénykoráról.

Címkék 

Ajánló