Napilap | Interjú

2018. április 20., péntek 17:00

Hazai magyar történetírásunk nagyasszonya kilencvenéves. Érsekújvári otthonában már a házajtóban vár bennünket, és a dolgozószobájába invitál. A polcokon, masszív íróasztalán, a politika híreit ontó képernyő alatti állványon is könyvek…

2018. április 13., péntek 17:00

Mészáros András (1949, Bélvata) egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Comenius Egyetem BTK magyar nyelv és irodalom tanszékének oktatója, a Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének munkatársa. Az egyetemen főként irodalomtudományt és világirodalmat ad elő. Kutatási területe a magyarországi, kiemelten a felső-magyarországi filozófia története, valamint a filozófia és az irodalom kapcsolódási pontjai…

2018. április 13., péntek 17:00

Országszerte az utca kiáltja világgá a Smer-éra ingatag- ságát, de nem dőlt el, hogy a tüntetésekből a demokrácia igenlése vagy csak a kormányzati blama vészkijárata felé vezet-e az út. Mészáros András, mint mondja, a filozófus rálátásával próbálja megérteni a dolgokat.

Professzor úr, miként lehet elfogulatlanul karakterizálni az elmúlt bő egy hónap hazai közpolitikai eseményeit, amelyek Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese meggyilkolása óta megremegtették Szlovákiát?

Számomra a döbbenetes kettős emberölést követő hatalmas tömegtüntetéseknek nemzedéki színezete van…

2018. április 6., péntek 17:30

Strédl Terézia (Pozsony, 1952); gyógypedagógus, iskolapszichológus, pszichoterapeuta. A galántai pedagógiai-pszichológiai tanácsadó alapítója, az itt ledolgozott 30 évből 18 évig intézményvezető. A komáromi Selye János Egyetem alapítása óta a Tanárképző Kar neveléstudományi tanszékének vezetője; Budapesten a Kodolányi János Főiskola tanártovábbképzésének egyetemi docense…

2018. április 6., péntek 17:30

Április az iskolai beíratások időszaka. Ilyenkor duplán érvényes kérdés, vajon egy-egy hazai magyarlakta településnek olyan erős vára-e a helyi magyar iskola, hogy arra Faludy György verssora is igaz legyen: „Jöhetsz reám méreggel, tőrrel, ékkel, / de én itt állok az ikes igékkel. ” Strédl Terézia egyetemi oktatóval a beiratkozások heteinek dilemmáiról beszélgettünk…

2018. március 31., szombat 17:00

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház már hat éve intézményes keretek közt folytat cigánymissziós tevékenységet. A Gömörből koordináló referenst, Tóth Zsuzsannát terepen, Rima-pálfalán és Rimasimonyiban látogattuk meg.

Gömörben a mai napig úgy beszélik – meséli a gömöri író, Kovács Magda –, hogy a gonosz ember addig nem tud meghalni, amíg nem fogja valakinek a kezét, hogy itt hagyja a földön a gonoszságát…

2018. március 23., péntek 17:00

Patrik Dubovský, Ph. D. (Pozsony, 1965), a Komenský Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1988-ban történész–levéltáros diplomát szerzett…

2018. március 23., péntek 17:00

1988. március 25-én, tehát szinte napra pontosan har-minc éve valósult meg az a nagy nemzetközi visszhangot keltő pozsonyi demonstráció, amely az 1989-es rendszer-váltás prológusának mond-ható Szlovákiában.

A vallásszabadságért, a polgári jogok zavartalan érvényesíthetőségéért kiálló ezrek között tüntetett az akkoriban ötödéves egyetemi hallgató és immár hosszú esztendők óta a Nemzeti Emlékezet Intézetének nagy tudású történésze, Patrik Dubovský is…

2018. március 16., péntek 17:00

Varga Sándor (1942, Komárom). Az alapiskolát Hetényben végezte, a komáromi magyar gimnáziumban érettségizett; egyetemi diplomát történész–levéltáros szakon a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1966-ban szerzett. 1975-ben doktorált…

2018. március 16., péntek 17:00

Pontosan ötven esztendeje, 1968. március 15-én az Új Szó kiemelt helyen, a lap első oldalán közölte a Csemadok Központi Bizottságának a prágai tavasz adta politikai enyhülés szellemében szüle- tett március 12-ei állásfogla- lását és javaslatait a nemze- tiségi kérdés megoldására Csehszlovákiában. A beavatottak közül Varga Sándorral beszélgettünk…

2018. március 9., péntek 17:00

Ma a demonstráló utca kiáltja világgá, a kormányfő pedig Andrej Kiska államfővel szemben áskálódva – a „háttérből kísértő” Soros Györgyöt emlegető konspirációs képzelgéssel – bizonyítja a Fico-rezsim ingatagságát.

Még nem dőlt el, hogy a sorozatos tüntetések révén újra a demokrácia igenlése felé vezet-e az út, vagy amiről a vezető kormánypárt foltos múltú emberei el kívánják terelni a figyelmet, arról a múló napok jótékony hatásával el lesz terelve a figyelem. …

2018. március 2., péntek 17:00

1969-ben közös szobában ültünk az Új Szó akkori szerkesztőségében. A Szabad Földműves újságtól „igazolt át”, ám hamarosan továbblépett: színházalapító dramaturgnak a kassai Tháliába. Később egy ideig a Csemadok szép emlékű lapjában, a Hétben voltunk kollégák…

2018. február 16., péntek 17:00

Štefan Markuš (1936. május 7. , Nyíregyháza) szlovák tudós és diplomata…

2018. február 16., péntek 17:00

Ha a Fidesz az áprilisi parlamenti választásokon megszerzi az alkotmányos többséget, milyen vágányon halad tovább az ország? És mert nem csökken a kor-mánypárt támogatottsága, mit ront(ott) el az ellenzék? Štefan Markušsal, Szlovákia korábbi budapesti nagykövetével beszélgettünk.

Ön, négyéves nagyköveti megbízatásának befejeztével, Maďari pod lupou (Magyarok nagyítólencse alatt) címmel már 2003-ban könyvet írt. Miért összegezte azon frissiben a külszolgálati évek tapasztalatait?

Emlékszem, többen is megpirongattak könyvem címe miatt…

2018. február 2., péntek 17:00

Közéletünkben ritkán téma a felföldi magyarságnak az első világháborút követő, így a megmaradásunkat szavatoló önszerveződése. Politikailag kisebbségi közösséggé válásunk századik évében erről az adósságról Kovács László történelemtanárral beszélgettünk.

Tanár úr, az 1945 után született hazai magyar nemzedékek számára miért „hanyagolható” téma az egykori Csehszlovákia létrejöttének háttere és a szlovákiai magyarság 1918–1938 közötti sorsa?

Nyilván azért, mert a negyvenöt utáni jogfosztottság éveiben eleve nem lehetett, az azt követő kommunista érában pedig nem volt „ildomos” bővebben beszélni az első republika polgári rendszerének kisebbségi viszonyairól…

2018. január 26., péntek 17:00

Duba Gyula (Hontfüzesgyarmat, 1930) prózairodalmunk és publicisztikánk emblematikus alakja. Kötetei, esszéi, még újságíróként írt riportjai megkerülhetetlenek a szlovákiai magyar kulturális élet háború utáni évtizedeinek leltárában. Pozsonyi lakásában egyedül él, társalgásunk mégsem magánybeszélgetés…

2018. január 19., péntek 17:00

Miroslav Kusý professzor (1931, Pozsony) kutatási területe az emberi és kisebbségi jogok. 1989-ben a VPN társalapítója, majd a szövetségi kormány minisztere; a Komenský Egyetem első szabadon választott rektora és a politológiai tanszék alapítója.

1990–1992-ben az SZNT elnökségének tagja, Havel elnök szlovákiai kancellárja…

2018. január 5., péntek 17:00

Csehszlovákia már demokratikusan megválasztott utolsó államfőjének tanácsosa, Hunčík Péter a prágai elnöki irodában észlel(het)te a két országrész közötti tónus romlásának fázisait.

A viszályok első „hivatalos” eredője az elnök 1990. január 23-ai felszólalása lett a Szövetségi Gyűlésben, amikor beterjesztette az akkor még szocialista ország új címer- és névjavaslatát…

2017. december 29., péntek 17:00

1992. december 31-én éjfél- kor az újév már nem az akkori Csehszlovákiába, hanem az abban a percben önállósodott két utódállamba érkezett. Zászlós Gábor a kettéválást megelőző három év számos mozzanatát első kézből ismeri, hiszen a Független Magyar Kezdeményezés jelöltjeként 1990 februárjától pár hónapig az SZNT alelnöke, augusz- tustól pedig két éven át az első Mečiar-kormány miniszter- elnök-helyettese volt…

2017. december 27., szerda 17:00

A nyolcvanhét éves Roszbeck Ilona egy éve még egy pozsonyi belvárosi lakás tulajdonosa, a Pozsonyi Casino rendezvényeinek rendszeres látogatója volt. Ma a bősi nyugdíjas otthon külvilágtól elzárt lakója, és sejtelme sincs arról, hogy soha nem fog visszatérni régi otthonába.

Roszbeck Ilona mindmáig azt hiszi, jóakarója ideiglenesen helyezte el őt a szociális intézményben, amíg kifestet nála…

Oldalak