Napilap | Interjú

2018. június 22., péntek 17:00

GYURGYÍK LÁSZLÓ (Ipolyság, 1954). A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán szociológia szakon 1985-ben végzett. 1989 előtt a Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság aktív tagja…

2018. június 22., péntek 17:00

A (cseh)szlovákiai magyarság kereken száz éve él politikai értelemben nemzeti kisebb- ségként, ami közösségünkben egyben száz esztendő népfogyatkozást is okozott. Elég egyetlen adat: a Trianon utáni első népszámlálás (1921) és a legutóbbi cenzus (2011) között a magyar nemzetiségűek lélekszáma Szlovákiában 651 ezerről 458 ezerre apadt. Visszapillantást és helyzetképet Gyurgyík László kutatótól kértünk…

2018. június 15., péntek 17:00

Először „csak” diákként, majd tanáremberként is a kassai Ipariból indult, hogy a rendszerváltás után ugyanitt igazgató legyen, később Kassán a Műszaki Egyetem tanszékvezetője, majd Komáromban a Selye János Egyetem alapító rektora.

Aki a szlovákiai magyar közoktatás avatott szaktekintélyét keresi benne, az társalgás közben az Embert is megleli. És aki az emberi lélek megszólalásait fürkészi szavaiban, az a májusban volt 75 éves professzor több mint félszázados tanári tapasztalatainak tanulságaiba, sőt, a 21…

2018. június 15., péntek 17:00

Albert Sándor (Nagykapos, 1943). A kassai Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1966-tól a kassai ipariskola tanára, majd 1990-től első szabadon választott igazgatója…

2018. június 8., péntek 17:00

Jókay Tibor (Verebély, 1956); eredeti foglalkozása építészmérnök. 2004 óta hivatásos méhész-farmer és szakoktató. 1994-től 2017-ig a Nyitrai kerület képviselője a kb…

2018. június 8., péntek 17:00

Méhdongás nélkül méz sincs. Sőt, rövidebb-hosszabb távon az is megtörténhet, hogy ha az emberiség kipusztítja a méheket, nélkülük élet sem lesz a Földön. …

2018. június 1., péntek 17:00

MOLNÁR ANDREA (Dunaszerdahely, 1981); a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű gimnáziumban érettségizett. A pszichológia szakot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte el 2006-ban. Győrben a Magyar Lelkisegély Alapítványnál művészetterápiát tanult…

2018. június 1., péntek 17:00

Június 1-je a gyermeknap. Jó alkalom arra, hogy szóba hozzuk a szülők és a gyerekek kapcsolatát. Ezt tettük Molnár Andrea szakpszichológussal…

2018. május 25., péntek 17:00

Bolemant Lilla (Érsekújvár, 1964). Szerkesztő, irodalomkutató, a Phoenix Polgári Társulás (feminista civil szervezet) alapító tagja.

Fő kutatási területe a magyar literatúra női irodalmi hagyománya…

2018. május 25., péntek 17:00

Még a Radičová-kormány rövid időközében Szlovákia az elsők között írta alá az Európa Tanács 2011-ben Isztambulban elfogadott, a nőket sújtó erőszakot gátló és a tényleges egyenlőségüket segítő európai egyezményt – de hazánk, korábbi ígéreteit megszegve, a parlamentben mind a mai napig nem ratifikálta.

Sőt, pár hónapja Robert Fico, még kormányfőként, nemcsak „megértette” az ósdi szemléletű Szlovák Nemzeti Párt „ellenérveit”, illetve az ortodox gondolkodásmódú egyházak „aggályait”, hanem újabban a Smer frakcióvezetőjeként is tartja arrogáns ígéretét, mely szerint az ET-egyezmény parlamenti jóváhagyása nálunk nincs napirenden, punktum! E nemzetközi szerződésről és hazai ratifikációja halogatásának oktalanságáról Bolemant Lilla nőjogi és esélyegyenlőségi szakértővel beszélgettünk.

Feltehetően Szlovákiában is létezik hivatalos statisztika a nők ellen, illetve a családon belül elkövetett erőszakról…

2018. május 18., péntek 17:00

A hétvégén pünkösd. Az ünnepen, az egyház útmutatása szerint, Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

De bennünket vajon megszáll-e a „szentlélek”, hogy köznapjainkban a humanizmus, az etika, az önzetlen segítségnyújtás alapelveit védjük és gyakoroljuk? A nemcsak pünkösdi kérdésfelvetést Herdics Györggyel, a pozsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett tagozatának igazgatójával igyekeztünk áttekinteni…

2018. május 18., péntek 17:00

HERDICS GYÖRGY (Komárom, 1966). Címzetes apát, kanonok. 1991-ben szentelték pappá…

2018. május 11., péntek 17:00

PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. (1946…

2018. május 11., péntek 17:00

Nyilván a véletlenek műve, hogy Izrael állam fennállása 70. évfordulójának esztendeje egybeesik a pozsonyi Zsidó Kultúra Múzeuma létre- jöttének 25. jubileumi évével…

2018. április 28., szombat 17:00

Zoboralján évekig arról folyt a vita, hol legyen a régió központi magyar iskolája. Felmerült Nyitra és a működő teljes szervezettségű iskolák, készült felmérés, volt több megbeszélés az igazgatók és polgármesterek között, aztán megegyezés híján a téma lekerült a napirendről.

Közben a zsérei magyar tagozat bezárt, Alsóbodokon két évig nem volt magyar elsős, és az idén Pogrányban és Nyitracsehin sem lesz…

2018. április 28., szombat 17:00

Új magyar magániskolát indítana szeptembertől Zoboralján a komáromi Szabó Zoltán. Azt ígéri, olyan feltételeket biztosít, amelyek nemcsak a tétovázó magyarokat, hanem a szlovákokat is odavonzzák.

Miért gondolja, hogy ebbe a régióba, ahol a létező magyar iskolák is veszélyben vannak, még egy iskola kell?

A pogrányi önkormányzat tájékoztatott arról, hogy ha júniusban elmegy a hét kilencedikes, szeptembertől csak tizennégy gyermek marad, és így már nem tudják fenntartani az intézményt…

2018. április 27., péntek 17:00

Majdnem száz színpadi szerepe között volt már a kassai Tháliában Don Juan és Káin, a Komáromi Jókai Színházban Liliom és Tartuffe, Trigorin, Barabbás és Petronius, ingázott Sopron és Komárom között; 1952-ben alakult játékszínünk 65. évadának ünnepi premierjén pedig Tóth Tibor a Bánk bán címszerepét alakítja.

Márciusban a hazai közpolitika ügyein felháborodva csatlakoztál a Tisztességes Szlovákiáért mozgalomhoz…

2018. április 27., péntek 17:00

Tóth Tibor (1966. október 27. , Királyhelmec) színész, színházigazgató…

2018. április 27., péntek 17:00

Majdnem száz színpadi szerepe között volt már a kassai Tháliában Don Juan és Káin, a Komáromi Jókai Színházban Liliom és Tartuffe, Trigorin, Barabbás és Petronius, ingázott Sopron és Komárom között; 1952-ben alakult játékszínünk 65. évadának ünnepi premierjén pedig Tóth Tibor a Bánk bán címszerepét alakítja.

Márciusban a hazai közpolitika ügyein felháborodva csatlakoztál a Tisztességes Szlovákiáért mozgalomhoz…

2018. április 27., péntek 17:00

Tóth Tibor (1966. október 27. , Királyhelmec) színész, színházigazgató…

Oldalak