Napilap | Iskola utca

2018. február 22., csütörtök 17:00

Idén 23. alkalommal szervezte meg hagyományossá vált rendezvényét a Jókai Mór nevét viselő gimnázium Dél-Komáromban.

Ahogy sok éve, idén is részt vett a megmérettetésen az észak-komáromi Selye János Gimnázium néhány tanulója, nem kis sikerrel…

2018. február 22., csütörtök 17:00

A nagy múltú Felvidéki Magyar Matematika-versenynek 2018-ban Ipolyság iskolája, a Szondy György Gimnázium adott otthont.

A rangos matematikaverseny 2014 óta viseli az Oláh György Emlékverseny nevet, ezzel is adózva a 2012-ben elhunyt neves szlovákiai matematikatanár emlékének. Oláh György munkásságának kiemelkedően fontos része volt a fiatalok tehetséggondozása…

2018. február 22., csütörtök 17:00

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén újra angol projekthetet tartottunk a féli Alapiskolában február 12. és 16. között…

2018. február 22., csütörtök 17:00

…gondolhatták az ide látogatók február 15-én, hiszen a nyílt napon végzős középiskolások hada lepte el az egyetem termeit, hogy minél több információt gyűjthessenek az intézmény tanulmányi programjairól, lehetőségeiről.

A Közép-európai Tanulmányok Kara szeretettel várta az érdeklődőket az intézetek bemutatásán, ahol minden fontos információt megtudhattak a Közép-európai Nyelvek és Kultúrák Intézetéről, a Pedagógusképző Intézetről, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetről, valamint az Idegenforgalmi Tanszékről.

Az előadások előtt és után az érettségizők közvetlen beszélgetésbe is elegyedhettek az egyetem hallgatóival, ugyanis minden tanszéket BA és MA szakos hallgatók képviseltek az előtérben kihelyezett standoknál…

2018. február 15., csütörtök 17:00

Továbbra is várjuk a diákok, pedagógusok beszámolóit iskolájuk eredményeiről, eseményeiről, a tehetséges diákok sikereiről.

Az írásokat és a fényképeket – jpg formátumban –

az iskolautca@ujszo. com vagy

az ujszo@ujszo

2018. február 15., csütörtök 17:00

A komáromi Eötvös Utcai Alapiskola diákjai és pedagógusai a „Nemzeti a diákokért” projekt keretében tekintették meg Budapesten a Nemzeti Színházban Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjét.

Az előadás előtt a színházlátogatók megnézték a Nemzeti Színház szoborparkját, ahol a közelmúlt nagy színészeinek egy-egy legendás szerepükben megörökített életnagyságú bronzszobra áll. Megcsodálták a színház épületét, mely egy hajó képzetét kelti, majd átadták magukat az előadás nyújtotta élménynek…

2018. február 15., csütörtök 17:00

A 2017-es Katedra díjat Csölle Ilona, a felbári alap- iskola nyugalmazott pedagógusa kapta sokrétű pedagógiai tevékenységéért. Áldozatos munkájával bizonyította, hogy kisisko- lában is lehet eredményeket elérni. Személyében olyan pedagógust ismerhetünk meg, aki mindnyájunk példaképe lehet…

2018. február 15., csütörtök 17:00

2018. január 22. , reggel 7 óra…

2018. február 15., csütörtök 17:00

A diákok toleranciára és aktív állampolgárságra nevelése nem csupán a tananyag része, hanem egyre sürgetőbb aktuális feladat is.

2003 áprilisában iskolánk, a komáromi Selye János Gimnázium Andruskó Imre igazgató kezdeményezésére a Komáromi Zsidó Hitközséggel együtt holokauszt-emléknapot rendezett. A program célja az volt, hogy megismertesse a gimnázium tanulóit a vészkorszak történetével, valamint hogy a formális és informális oktatási módszereivel emléket állítson Komárom és környéke egykori zsidó lakosainak…

2018. február 15., csütörtök 17:00

A kommunikatív nyelvtanítás egyik alapelve, hogy az idegen nyelvet csak olyan kommu-nikatív szituációkban lehet megtanulni, melyekben valós üzenetek cserélnek gazdát – vallják a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia angoltanárai.

Az iskolánkban folyó idegennyelv-tanítás célja nemcsak az érettségi vizsgákra való alapos felkészítés, hanem a minél tökéletesebb gyakorlati tudás megszerzése is, melyért le kell küzdeni a nyelvi gátlásokat.

A kommunikációs készség fejlesztése során apránként tűnnek el a nyelvi gátlások, szorongások…

2018. február 15., csütörtök 17:00

A közelmúltban a komáromi Selye János Gimnázium diákjai ismét rendkívüli eredményeket értek el a labdajátékok járási, valamint kerületi versenyein, így a szeptemberben megkezdett sikeres időszak tovább folytatódott.

A középiskolások számára rendezett kerületi kézilabdaversenyen a lányok a második helyen végeztek. A csapat felkészítő tanára Horváth Fél Szilvia volt…

2018. február 8., csütörtök 17:00

Felvidéki Magyar Pedagógus díj

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2018. április 7–8-án, Rozsnyón megrendezi a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóját…

2018. február 8., csütörtök 17:00

Lajos király vöröskeresztes hadjáratot indított.

A nemzetiségi iskolákba többszájú diákok járnak.

Lincoln anyja már csecsemőkorában meghalt…

2018. február 8., csütörtök 17:00

A Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén a Mesterkurzus sorozatban tartott előadást Bodó Csanád, az ELTE magyar nyelv- történeti, szociolingvisztikai és dialektológiai tanszé- kének habilitált docense.

Szociolingvisztikai jellegű előadásában előbb a „csángó nyelv” és a „csángó nyelvjárás” fogalmakat járta körül, majd a jelenkori moldvai magyar nyelv regisztrálásának kérdéseivel foglalkozott, végül saját gyűjtésből származó csángó beszédmódokat mutatott be.

A tanszék hallgatói sok új ismerettel gazdagodtak…

2018. február 8., csütörtök 17:00

A 2017/2018-as tanévben is megrendezték a „Minden morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület, valamint a Kölcsey Társaság támogatásával a II. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc Szónokversenyt.

A regionális döntők Magyarországon és a határon túli magyarlakta területeken folytak…

2018. február 1., csütörtök 17:00

Huszonkettedik alkalommal is meghirdette a Palóc Társaság az esszéíró pályázatot a magyar kultúra napja alkalmából, amelyre magyar ajkú fiatalok, illetve felnőttek jelentkezhettek esszéikkel különböző témákban. Az ipolysági Szondy György Gimnáziumból két elsős diák – a lukanényei Kuzma Dávid és az inámi Kukolík András –, valamint jómagam foglaltuk mondatokba gondolatainkat.

Dávid saját szülőfalujáról, András ükapja első világháborús viszontagságairól és életéről írt, én pedig a magyar nyelvű iskola fontosságáról elmélkedtem…

2018. február 1., csütörtök 17:00

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Társadalomtudo- mányi Intézete felsőoktatási előkészítő programot kezde- ményez a Losonci járásban, amelyre azokat a középiskolás diákokat várják, akik a ma- gyar felsőoktatásban, ezen belül a régióhoz közeli Eger- ben szeretnének továbbtanulni.

A közelmúltban a kommunikáció- és médiatudományi tanszék, valamint a szociálpedagógia tanszék oktatói több középiskolát is felkerestek.

A Füleki Gimnáziumban Molnár László igazgató Dr…

2018. február 1., csütörtök 17:00

A diákok szemszögére volt kíváncsi a komáromi Ipari Szakközépiskola fotóversenye.

A komáromi Ipari Szakközépiskola diákjainak szunnyadó kreativitását volt hivatott előcsalogatni az iskola tanulóinak meghirdetett „Az Ipari, ahogyan én látom” fotópályázat, amely arra hívta fel a diákokat, mutassák be, hogy a kötelező tanórákon és rövid szüneteken túl hogyan élik meg az iparista lét mindennapjait.

Az ősszel meghirdetett pályázatra a határidő leteltéig szép számú alkotás érkezett, a tanórák, az iskolai és kollégiumi környezet ihlette képek jól mutatták, hogy a diákok milyen sokféle módon látják középiskolásként azokat a helyszíneket, ahol hétköznapjaik java részét töltik…

2018. február 1., csütörtök 17:00

Az elmúlt hónapokban a komáromi Selye János Gimnázium diákjai ismét rendkívüli eredményeket értek el a labdajátékok járási versenyein, így az ősszel megkezdett sikeres időszak tovább folytatódik.

A középiskolások számára szervezett járási versenyen a fiúk kézilabdában a második helyen végeztek.

A csapatot Paraska István készítette fel…

2018. február 1., csütörtök 17:00

A komáromi Selye János Gimnázium diákjai sikerrel szerepelnek a Best in Deutsch és más nyelvi versenyeken, melyeken remek némettu-dásukról adhatnak számot.

Iskolánk 2017 novemberében újra bekapcsolódott „Az év németese” versenybe, amelyet a Czech Us Agency szervezett.

Az online versenyen hét ország 3003 középiskolása mérte össze németnyelv-tudását, egyebek mellett Csehországból, Szlovákiából, Horvátországból, Szlovéniából és Észtországból…

Oldalak