Kölcsey és könyvtára

VESZTRÓCZY ZSOLT

Budapest. A Kölcsey Ferenc életével foglalkozó tárlatok legtöbbje történeti vagy irodalmi szempontból mutatja be a Himnusz szerzőjét. Tematikailag jelentősen eltér ezektől az Országos Széchényi Könyvtár „Vágyva vágyok haza könyveim közé” című új kiállítása, mely a költőt és politikust egy eddig ismeretlen nézőpontból, a könyvtára és az olvasmányélményei alapján közelíti meg.

Kölcseyt a reformkor kiemelkedő alakjaként, a Himnusz szerzőjeként tartja számon az utókor. Bár aktív éveit döntően egy jelentéktelen szatmári faluban, Csekén töltötte, innen is fel tudott emelkedni a korabeli szellemi és politikai elitbe. Leginkább költőként és politikusként tiszteljük, de életműve túlmutat ezen. Foglalkozott műfordítással, nyelvészettel, irodalomkritikával, jogi végzettségénél fogva volt megyei hivatalnok, Wesselényi perében pedig védőügyvéd, bár hirtelen halála végül megakadályozta e feladata ellátásában.

Kölcsey egykori könyvtárában mintegy 1150 kötet – szépirodalmi, történeti, természettudományi, jogi és filozófiai mű – volt megtalálható, ami akkoriban jelentős magángyűjteménynek számított. Ez hoszszabb jogi procedúra után, 1867-ben a Nemzeti Múzeum Könyvtárához került, míg az iratanyagot a Tudományos Akadémia kapta meg. Az OSZK-ban látható kiállítás anyaga a hagyaték eme két, ma már különálló részéből nyújt tematikus válogatást. A folyóiratok és könyvek jó áttekintést adnak a Kölcsey személyiségét meghatározó műveltséganyagról, míg a levelek a könyvtár létrejöttének pillanatait és az ott szerzett olvasmányélményeket örökítik meg. A kiállítást egy korabeli könyvszekrény, íróasztal és a Kölcsey-könyvtár anyagából származó illusztrációk színesítik. A magyar kultúra napja alkalmából megnyílt kiállítás február 22-éig látogatható.

Címkék 

Ajánló