Új miniszter, új kérdőjelek

Pozsony |

Martina Lubyová ma délelőtt átveszi megbízólevelét Andrej Kiska államfőtől. Az elnöki palotából egyenesen a kormányülésre megy. 

Andrej Kiska tegnap találkozott Martina Lubyovával
SITA-felvétel
A pedagógusok többsége számára ismeretlen az új tárcavezető, többen úgy vélik, az oktatás legsúlyosabb problémáinak megoldására nem lesz elegendő ideje. 
 
Andrej Kiska államfő tegnap találkozott Martina Lubyovával, és arról beszélgettek, hogy a kinevezésre váró miniszter hogyan látja az oktatásügy helyzetét. „Többször elmondtam már, hogy országunk jövője az oktatásügytől függ. A legrosszabb, ami ezzel az országgal történt, az az, hogy elveszett a tanárok iránti tisztelet” – mondta az államfő. Kiska szerint Lubyovának javítania kell az alap-, a közép- és a felsőfokú képzés színvonalán is, és meg kell állítania a minisztérium morális széthullását. „Örülök és megtiszteltetésnek tekintem Andrej Danko SNS-elnök ajánlatát az oktatási miniszter posztjának betöltésére. Hasonlóan nagyra értékelem, hogy az államfő egyeztetni akart velem néhány alapvető kérdésben”– mondta Martina Lubyiová, de kinevezése előtt nem kívánt bővebben nyilatkozni sem a terveiről, sem pedig arról, hogy az SNS elnökének mivel sikerült rábírnia a feladat vállalására. Korábban ugyanis a párt több képviselője és Andrej Danko is elismerte, gondot okoz számukra az új miniszter megtalálása.
 
Martina Lubyová ismeretlen a szlovákiai magyar pedagógusok körében. Életrajza és a sajtóban megjelent információk alapján többségük magasan képzett szakembernek tartja, ugyanakkor kétli, hogy a rendelkezésére álló idő alatt képes lesz komoly változásokat véghezvinni. Van, aki a közoktatási reform folytatását várja tőle. Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora viszont a reform felsőoktatásra vonatkozó részének átdolgozásában bízik. „A felsőoktatási törvények tervezett módosításával kapcsolatban is előremozdulásra volna szükség” – mondta Juhász. Több, általunk megszólított pedagógus szerint csak akkor lehet sikeres, ha erős politikai háttere lesz, illetve ha szakmai kérdésekben önállóan dönthet.
 
ANKÉT: Mit vár Martina Lubyovától, az új oktatási minisztertől?
 
Pavel Ondek 
 
az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének elnöke: Azt várom, hogy szakember és menedzser lesz egy személyben, és a hazai oktatásügyet előbbre viszi. Az új miniszternek ugyanakkor nyitottnak is kellene lennie az ágazat problémáinak a megoldására, melyeket sürgősen orvosolni kell. 
 
Kiss Beáta 
 
az MKP oktatási és kulturális alelnöke: Egyes szakemberek véleménye szerint jó választás lehet Lubyová asszony, akitől a közvélemény azt várja, hogy biztosítja azt az átláthatóságot, melyet a közpénzek, illetve uniós források felhasználásánál következetesen be kell tartani. Bár nem sok tapasztalata van a közoktatással, hiszen eddig tudományos tevékenységet folytatott, elvárjuk az új minisztertől, hogy elsősorban szakmai döntéseket hoz majd. Az oktatásügyben megkezdett reformok folytatása, véghezvitele a fő feladata, de elvárjuk, hogy megoldások szülessenek a nemzetiségi oktatásügyet érintő kérdésekben is. 
 
Andruskó Imre 
 
a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója: Megvallom, eddig nem hallottam az új miniszter asszonyról. Életrajza alapján felkészült szakember, valószínűleg a közoktatással nem foglalkozott olyan mélyen, mint ahogyan azt a közvélemény, a szakma elvárná. Tudományos körökben dolgozott, ezért a felsőoktatást valószínűleg ismeri. Én azt vallom, hogy mindenkinek jár a 100 nap türelmi idő, amíg átveszi a hivatalt és megismerkedik a folyó ügyekkel. Életrajza és a sajtóhírek alapján nyitott személyiség, modern szemléletű, nem nacionalista, hanem egy liberálisabb vonalhoz köthető, ilyen szempontból pozitív, hogy ilyen minisztere lesz az országnak. Kérdés azonban, hogy mennyire lesz erős miniszter, mert ha nem lesz mögötte erős politikai háttér, akkor nehezen tudja majd keresztülvinni az elképzeléseit. Kétlem, hogy az előtte álló két év alatt olyan nagy változásokat tudna beindítani, melyek nagymértékben megváltoztatnák a közoktatás és a felsőoktatás helyzetét. 
 
Bárczi Zsófia 
 
a nyitrai UKF Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja: Szlovákiában minden felsőoktatási intézmény szempontjából elsősorban stabilitásra és tervezhetőségre volna szükség. Hogy tervezhető legyen az egyetemen folyó munka, hogy az egyetemi költségvetés szétosztásának módszertana jó előre világos legyen, hogy bízni lehessen abban, hogy a kialakuló rendszer éveken keresztül érvényben lesz. A legfontosabb a stabilitás és a szakmai kritériumok érvényesülése. Lassan minden egyetem bekerül a komplex akkreditációs folyamatba, jó lenne, ha a kritériumok nemcsak fél vagy egy évvel a komplex akkreditáció előtt derülnének ki, hanem jóval előbb ismertek lennének. 
 
Urbán Péter 
 
a Tandem nonprofit szervezet vezetője: 1989 óta hosszabbrövidebb ideig már 20 miniszter állt az oktatásügy élén, ilyen nagy fl uktuáció mellett nem csodálkozhatunk azon, hogy nincs stabilitás és kontinuitás, nincsenek rendszerszintű változások, reformok az ágazatban. Peter Plavčan távozását követően is hetekig keresték a megfelelő embert. Én semmi jót nem várok, mert a korábbi SNS-es miniszterekkel sem voltak pozitív tapasztalataink, a nemzetiségi iskolák megsínylették a működésüket. Nagy szükség lenne arra, hogy visszaadják az oktatásügyi tárcának a méltóságát. Nagyon jó lenne, ha a Tanuló Szlovákia névre keresztelt reformtörekvés megvalósulna, melyet szerencsés módon szakértői gárda dolgozott ki. Örülnék, ha ezt a folyamatot az új miniszter nem állítaná le. 
 
Szigeti László 
 
(MKP) volt oktatási miniszter: Mindenkinek meg kell adni az esélyt, hogy bizonyítson. 
Rendkívül nehéz időszakban veszi át az oktatási minisztérium irányítását. Gondok lesznek a tudomány és a kutatás támogatására szánt európai uniós források tisztességes elosztásával is. Attól tartok, hogy mindig ott lesz mögötte valaki, aki megpróbálja megmondani neki a tutit. Csak akkor lehet sikeres, ha a sarkára tud állni, és önállóan próbálja meg intézni a dolgait, illetve ha olyan tanácsadó testület veszi őt körül, aki mentes a politikától és ismeri a szakma igényeit. Ha ügyes és következetes lesz, akkor lehet, hogy elindíthatja azokat a reformokat, amelyekre szükség van. De nem gondolom, hogy a hátralevő két évben meg tudja oldani a legsúlyosabb problémákat.” 
 
Vörös Péter 
 
(Híd), a parlament oktatási bizottságának tagja: A szakmai előélete alapján úgy tűnik, hogy nagyon jó szakember, akinek azonban most a politika területén is bizonyítania kell. Nem egyszerű szakterületet fog vezetni, de bízom benne, hogy jó lesz vele az együttműködés. Azt várom tőle, hogy konstruktívan áll majd a számunkra is fontos területekhez, például a nemzetiségi oktatásügyhöz. Szeretnénk elérni, hogy a nemzetiségi oktatásügyet törvényben is pontosan meghatároznánk, és erre a területre több pénzt tudna fordítani a tárca. Általánosabb szemszögből azt várom, hogy átlátható és világos módon fogja irányítani a tárcát. Bízom abban is, hogy kibírja a kormányzati ciklus végéig. 
 
(ie, lpj, TASR)

Ajánló