Választás előtt a kisebbségek

Pozsony |

Összesen 280 magyar szervezet regisztrált a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) szakmai tanácsainak tagjait megválasztó gyűlésre. A szervezetek képviselői október 13-án választhatják meg a kisebbségi támogatásokról döntő testületek 3-3 tagját.

A koordinációs tanács osztja fel a támogatást a három szakterület között
Somogyi Tibor felvétele
Fontosabb határidők

Szeptember 30. - jelölés a szakmai tanácsokba

Október 9–13. - a tanácstagok megválasztása

Október 15. - a tanácstagok kinevezése

November 15. - a KKA igazgatótanácsa elnökének a megválasztása

December 31. - az első támogatási pályázat kiírása

Regisztrált szervezetek

Magyar 280

Roma 113

Ruszin 50

Zsidó 18

Orosz 13

Ukrán 7

Cseh 7

Bolgár 3

Szerb 2

Lengyel 1

Horvát 1

Német 1

Morva 1

A KKA már elküldte a szervezeteknek azt a tájékoztató levelet, amelyben értesítik őket a regisztrációjuk elfogadásáról, illetve meghívják képviselőjüket a szakmai tanácsok tagjait megválasztó választógyűlésre. Négy kisebbségből mindössze egy-egy szervezet regisztrált, így ők csak egy tagot tudnak választani a szakmai tanácsba. Három kisebbség szervezetei jelentik a 497 regisztrált szervezet többségét, a szeptember 9-i határidőig 280 magyar, 113 roma és 50 ruszin szervezet jelentkezett. A törvény ezekkel a választási gyűlésekkel biztosítja, hogy a kisebbségi szervezetek maguk dönthessenek a kulturális támogatásokról – az öttagú tanácsba 3 tagot választanak, két embert pedig az alap igazgatója nevezhet ki. Ha azonban egy kisebbségből csak egy szervezet regisztrált, akkor csak egy tagot választhat-küldhet a tanácsba, a fennmaradó négy helyre az alap igazgatója nevezhet ki szakembert.

A regisztrált szervezetek mindegyike egy-egy tanácstagot jelölhet, szeptember 30-ig. „A szervezeteknek tájékoztatniuk kell arról is, hogy ki képviseli majd őket a válasz-tógyűlésen” – tájékoztatta lapunkat Molnár Norbert. A KKA igazgatója szerint a képviselő lehet bárki, nem kell a szervezet elnökének, aláírási joggal rendelkező vezetőjének érkeznie. „Ha azonban nem az elnök jön, akkor hitelesített meghatalmazással kell érkeznie” – mondta Molnár.

Minden szervezet abba a szakmai tanácsba jelölhet tagot, amely területre regisztrálta magát. „Aki a közművelődési területre regisztrált, a közművelődési szakmai tanácsba jelölhet egy tagot, a választási gyűlésen pedig ebbe a tanácsba jelölt személyekre szavazhat – tájékoztatott az igazgató. – Minden szervezetnek egy szavazata van.” Természetesen nem kell minden szervezetnek jelöltet állítania, szavazhat azokra a jelöltekre, akiket más szervezetek jelöltek. 

Pártfüggetlen jelölteket várnak

Október 9–13-a között kerül sor a Kisebbségi Kulturális Alap szakmai tanácsainak tagjait megválasztó gyűlésekre, a 13 kisebbséget figyelembe véve összesen 497 szervezet regisztrált. A legnagyobb – 280 – a magyar szervezetek száma.

A magyar szervezetek képviselőit október 13-ra hívta össze az alap igazgatója, ők várhatóan három tanácsba választhatnak majd tagokat, akik döntenek majd a 4,07 millió euróról, amelyet az alap a magyar kultúra támogatására használhat fel. „A legtöbb szervezet, az összes regisztrált mintegy kétharmada a közművelődési területre regisztrált, a maradék egyharmad oszlik meg a művészeti és a sajtó–könyvkiadás terület között” – tájékoztatta lapunkat Molnár Norbert, a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) igazgatója.

A szakmai tanácsok tagjainak viszonylag enyhe feltételeket kell teljesíteniük. Az egyik a pártfüggetlenség. „Nem lehet olyan tagot kinevezni, aki valamelyik párt vezető testületének tagja vagy a párt nevében lép fel” – magyarázta Molnár. A „párt nevében való fellépést” úgy értelmezik, hogy nem lehet például a párt listáján bejutott parlamenti képviselő és megyei képviselő sem. Emellett hároméves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a kultúra vagy a tudomány területén. „Ehhez elég az is, ha hároméves munkát tud felmutatni valamilyen kulturális szervezetben” – mondta az igazgató. A szakmai munkát a tagok megválasztása után ellenőrzi a KKA irodája, a többi feltétel igazolásáról elég becsületbeli nyilatkozatot tennie.

A megválasztott tagokat október 15-ig ki kell neveznie az igazgatónak. Ugyanez a határidő vonatkozik az igazgató által jelölhető tagokra is, vagyis október 15-én már biztos lesz, hogy ki az a 15 ember, aki a magyar kisebbségi kultúrára szánt 4,07 millió euróról dönt.

Abban az esetben, ha a kisebbség három szakmai tanácsot hoz létre, tanácstagok tagjai lesznek az úgynevezett koordinációs tanácsnak is. A koordinációs tanács feladata lesz felosztani a kisebbség rendelkezésére álló összeget a már említett három terület – a közművelődés, a művészet és a nyomtatott kultúra között.

A KKA az első pályázati felhívást köteles december végéig kiírni. Várhatóan több pályázati felhívásra kell számítani, amelyeket fokozatosan hoz nyilvánosságra az alap.

Ajánló