Mit jelentenek egyes latin kifejezések a jogi szövegekben?

Időnként arra vetemedem, hogy jogi szövegeket olvasok. Nem ritka, hogy latin eredetű szóra bukkanok a mondat közepén.

Képarchívum
A jogászok számára e szavak bizonyára magától értetődők, de nekünk, laikusoknak gyakran keresgélnünk kell, mit is takar az adott kifejezés. Ha lenne mód e rovatban néhány gyakori latin kifejezés ismertetésére, biztos több olvasót is érdekelne.
 
A mai jog, elsősorban a magánjog, a római jogból fejlődött ki. A latin nyelv pedig sokáig a hivatalos érintkezés nyelve volt, ezért jócskán maradtak ránk latin eredetű szavak. Az alábbiakban a manapság használt latin szavak tengeréből választottam ki néhányat. Ab ovo (szó szerint: a tojástól), jelentése: kezdettől, elejétől fogva. Gyakran hallani az ex offo kifejezést is, mely az ex officio rövidítése. Jelentése: hivatalból, pl. a bíróságnak hivatalból kell eljárnia (vagy járhat el) egy ügyben, nem kell magánszemély kezdeményezése az eljárás megindításához. Ellenpárként megemlíthető az ex contractu szókapcsolat, jelentése: szerződés alapján, szerződésből eredően. A szerződésekkel kapcsolatban leggyakrabban idézett elv a pacta sunt servanda (az egyezséget be kell tartani, teljesíteni kell). Ez az elv tekinthető a kötelmi jog alapjának.
 
Egy alapvető eljárásjogi elv fogalmazódik meg a ne bis in idem szókapcsolatban (szó szerint: ne kétszer ugyanazt). Alkalmazzuk a büntetőeljárásban és a polgári jogi eljárásban is. Ugyanazért a cselekményért nem szabad kétszer büntetni egy személyt; ugyanazon ügyben nem lehet – pl. két különböző bíróságon – eljárást kezdeni / lefolytatni. Ez utóbbihoz fűződnek a lis pendens (folyamatban levő per), illetve a res iudicata (jogerős ítélettel eldöntött ügy) kifejezések.
Ha egy ügy lezárul, ad acta, vagyis az iratokhoz teszik. Amikor egy hivatalnok túllépi a hatáskörét, ultra vires (szó szerint: erőn túl) cselekszik. Amíg azonban egy gyanúsított bűnössége nem nyer bizonyítást, az in dubio pro reo elvet alkalmazva ártatlannak kell tekinteni (szó szerint: kétség esetén a gyanúsított javára). Ez az ártatlanság vélelmének elve. A közismert alibi szó is latin tőről fakad, jelentése: máshol, másutt lenni.
 
Állampolgárságunkat leggyakrabban születés útján szerezzük. Az angolszász világra jellemző a ius soli elve (szó szerint: a föld jogán). A kontinentális jogcsaládba tartozó országokban, így térségünk országaiban is, a ius sanguinis elvét alkalmazzuk (szó szerint: a vér jogán). Pl. az Amerikában született csecsemő megkapja az amerikai állampolgárságot, viszont a szlovák állampolgárságú szülők gyermeke születéssel csak a szlovák állampolgárságot szerzi meg, még ha történetesen Magyarországon születne is.
 
A cikket egy laikusok számára is fontos „intéssel” zárnám: ignorantia legis non excusat, vagyis attól még, ha nem ismerjük a vonatkozó jogszabályokat, nem kerüljük el azok ránk vonatkozó következményeit.
 
A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsnak.
 
Veszelei Viktória

Ajánló