L. Juhász Ilona elismerése

Budapest |

A Magyar Szemiotikai Társaság a jeltudomány területén végzett munkássága elismeréseként L. Juhász Ilonát, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja tudományos munkatársát a május 9-én megrendezett budapesti közgyűlésén Jelismervény elnevezésű díjával tüntette ki. 

Somogyi Tibor felvétele

Voigt Vilmos professzor, a társaság elnöke laudációjában kiemelte, hogy a díjazott elsősorban a Neveitek e márványlapon című monográfiájáért kapta meg az elismerést: a szerző a kötetben „hallatlan precizitással teljesnek tekinthető dokumentumanyagot ad” a két világháború dél-szlovákiai emlékjeleiről. L. Juhász Ilona díjáról a Társaság még 2013- ban döntött, ám szervezési okok miatt az idei közgyűlésen került sor az átadásra. A 2014-es Jelismervényt Jakab Albert Zsolt kolozsvári etnológus vehette át.(ú)

Ajánló