Játékszabályok

Játékszabályok:

játékszabályzat

„Gazdag advent a Kauflanddal“

A játékszabályzat célja az ÚJ SZÓ napilapban (és a www.ujszo.com weboldalon) közétett „Gazdag advent a Kauflanddal“ fogyasztói és promóciós játék szabályainak meghatározása. Ez a játékszabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezővé teszi a felülemlített játék szabályait. A szabályzat tartalmát kizárólag írásbeli módosítással lehet megváltoztatni.

I. cikkely

A nyereményjáték tárgya

A játék témája: magyar adventi és karácsonyi ételek elkészítése és azok receptjeinek beküldése a Kaufkand K-Classic termékcsalád felhasználásával.

II. cikkely

A játék meghirdetője és szervezője

A játék meghirdetője és szervezője az i-Step communication, a.s., Prešovská 43, 821 02 Bratislava, cégjegyzékszáma: 35754281, a Pozsony I megyei bíróság által vezetett Cégnyilvántartásban 1896/B szám alatt jegyzett.

III. cikkely

A játékszabályok

2017.12. 1-én, 8-án és 15-én recepteket tartalmazó hirdetéseket közlünk az Új Szóban, amelyekkel az olvasók a karácsonyi leves, karácsonyi főétel, karácsonyi sütemény kategóriákon belül inspirálódhatnak, és hasonló ételeket készíthetnek az egyes kategóriákban,  a K-Classic termékek felhasználásával.

A játék résztvevőinek az a feladatuk, hogy a megadott kategóriában elkészítsenek egy ételt, azt lefotózzák, ahogy a recepthez felhasznált K-Classic jelölésű termékeket is (a felhasznált termékek mennyisége szabadon választott, legkevesebb egy), ezt a 2 fotót a versenyzők a hirdetésben közétett dátumig elküldik a szerkesztőség címére (név, vezetéknév, cím, telefonszám, vagy e-mailcím).

A beérkezett receptek közül ezt követően az adott fordulóban 3 nyertest sorsolunk. A játék végén kisorsoljuk a „szerkesztőség díját” az összes beérkezett versenypályázatból.

A versenybe elektronikusan, vagy postai úton is bekapcsolódhatnak az olvasók.

Cím: ÚJ SZÓ napilap, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, a borítékon tüntesse fel a JÁTÉK szót.

E-mail:  jatek@ujszo.com

Az a versenypályázat számít érvényesnek, amely a megadott címre érkezik postai úton, illetve elektronikus formában, legkésőbb szerdán 14:00-ig, azon a héten, amikor a verseny adott fordulója van érvényben, és amely megfelel az alábbi kikötéseknek:

·        A beküldött recept megfelel az adott héten meghirdetett kategória tematikájának (karácsonyi leves, karácsonyi főétel, vagy karácsonyi desszert), ezt a játékos az elkészített ételről beküldött fotóval igazolja

·        A beküldött recept elkészítéséhez a játékos legalább egy K-Classiv jelölésű terméket használt, amelyet a felhasznált hozzávalókról készült fotóval igazol.

·        A résztvevő ismerteti személyes adatait: név, vezetéknév, telefonszám, vagy e-mailcím.

Egy forduló keretén belül egy személy többször is bekapcsolódhat a játékba, minden alkalommal más recepttel.

A játékban való részvétellel a résztvevő elfogadja a játékszabályokat is.

IV. cikkely

A játék időtartama

A 3 fordulós játék 2017.12.1-től 2017.12.31-ig tart,

1.     forduló – 2017.12.1. – 2017.12.6., sorsolás 12.7.,

2.     forduló – 2017.12.8. – 2017.12.13., sorolás 12.14.

3.     forduló – 2017.12.15. – 2017.12.20., sorsolás 12.21.

Az utolsó sorsolásra, a szerkesztőség díjának kisorsolására 12.21-én kerül sor

Az egyes fordulók és az utolsó sorsolás nyerteseinek nevét az Új Szó hirdetéseiben közöljük a következő napokon:

2017.12.9. (1. forduló). 2017.12.16. (2. forduló) és 2017.12.23. (3. forduló és a szerkesztőség díja).  A nyertest a megadott e-mail címen vagy telefonon értesítjük.

V. cikkely

A nyeremény és annak átvétele

Mindegyik fordulóban 3 nyertes sorsolunk ki, nyereményük egy 100 € értékű KAUFLAND vásárlási utalvány, összesen 900 € értékben.

A szerkesztőség díja, amelyet a játék összes résztvevője közül sorsolunk ki, az Új Szó napilap előfizetése a 2018-as évre. 

Az utalványt a nyertesekneknek postai úton juttatjuk el kísérőlevéllel.

VI. cikkely

Speciális rendelkezések

A játékban nem vehetnek részt a II. pontban feltüntetett társaság, valamint a Kaufland üzletlánc alkalmazottjai.

Csalás, visszaélés, vagy verseny lezajlását megakadályozó hibák előfordulásának indokolt gyanúja esetén a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, ahogy arra is, hogy ne sorsoljon ki nyerteseket.

Sem a szervezőt sem a játék meghirdetőjét nem terheli felelősség, ha a játék nyertese a nyeremény kézbesítéséhez téves címet adott meg. A nyeremény átvételét meghiúsító további rajta kívül álló okokért sem a szervező sem a játék meghirdetője nem vállal felelősséget.

A játék meghirdetője és szervezője nem téríti meg a versenyzőknek a versenyben való részvételből származó költségeket.

A nyereményt vagy a díjat a versenyző jogilag nem követelheti. A nyeremény nem képezheti bírósági per tárgyát. 

A játék meghirdetőjének jogában áll a játékot megszüntetni/visszavonni, különösen olyan esetekben, amikor a meghirdető nem tudná teljesíteni jelen játékszabályzat I. cikkelyének rendeltetését, vagy ha a meghirdetőt veszteség vagy kár fenyegeti.

VII. cikkely

Záró rendelkezések

A játékszabályzat a https://ujszo.com/online/panorama/2017/11/23/jatekszabalyok weboldalon kerül népszerűsítésre.

Minden érdeklődő jogosult az eredeti játékszabályzat megtekintésére a játék meghirdetőjénél.

Amennyiben a játékot érintő promóciós anyagok tartalma ellentétben áll a játékszabályzattal, a játékszabályzat határozatai lépnek érvénybe.

A játék hatályos visszavonásához, vagy a játékszabályzat megváltoztatásához szükséges, hogy a szervező az ezzel kapcsolatos bejelentést közzétegye a www.ujszo.com weboldalon.

A játékszabályzat a közzététel napján lép hatályba.

2017.12.29., Pozsony 

Ajánló