Hoppon maradt az MKP

Komárom |

A törvényileg megengedett utolsó lehetséges napon, december 15-én tartották meg Komáromban az új képviselő-testület alakuló ülését.

Az alakuló ülést a hagyományokhoz híven a Tiszti Pavilon patinás dísztermében tartották (A szerző felvétele)
Stubendek László polgármester megnevezte két alpolgármesterét Knirs Imre és Keszegh Béla (mindketten függetlenek) személyében.
 
Nyitóbeszédében Stubendek László leszögezte: a komáromiak határozottan a változásra, a közügyek átlátható, tisztességes, előremutató irányítására voksoltak. Azt kérte a testület tagjaitól, legyenek elsősorban komáromiak, emelkedjenek felül a pártpolitikai érdekeken, és a város fejlődését tartsák szem előtt. Stubendek képviselőként is mandátumhoz jutott, polgármesteri kinevezésével helyére az első pótképviselő, Hortai Éva (Híd–MKP koalíció) került. Mivel a választások előtt kötött Híd–MKP koalíciót a közös listáról megválasztott három MKP-s képviselő még az alakuló ülés előtt felbontotta, a 25 tagú testület összetétele a következőképpen alakult: 6 hidas, 3 MKP-s és 16 független; ez utóbbiakból nyolcan a választásokon Komáromi Függetlenek Csoportja néven indult csapatból kerültek ki. Az MKP-sok kiugrásának már az alakuló ülésen meglett a következménye a párt számára: az előzetes megegyezés ellenére egyetlen MKP-s sem kapott helyet a 8 tagú tanácsban, pedig a számarányukat tekintve egy hely megillette volna őket. Korpás Péter (MKP) magyarázatot kért erre Stubendek Lászlótól, aki csak annyit válaszolt, hogy a legutolsó tárgyaláson más megegyezés született. A tanácsot a két alpolgármester mellett Benyó Zoltán, Ondrej Gajdáč, Keszegh Margit, Vetter János (valamennyien függetlenek), továbbá a hidas Andruskó Imre és Hortai Éva alkotja.
 
Megválasztották a szakbizottságok elnökét is, az eddigi hat szakbizottság helyett hét lesz, miután a sportot leválasztották az oktatásügyi, ifjúsági és kulturális bizottságról. A hétből két bizottságnak (szociális, egészségügyi és lakásügyi, valamint a környezetvédelmi, közrendi és közlekedési) lett hidas elnöke, az MKP kapta a pénzügyi bizottságot, a többit (városfejlesztési, oktatásügyi, ifjúsági és kulturális, sport, valamint nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi) független képviselő vezeti. 
 
A bizottságoknak 10–10 tagja lesz. Szavaztak a képviselők a polgármester fizetéséről is, a függetlenek az alapbér 10 százalékos emelését javasolták, Andruskó Imre szerint ez most nem indokolt. Végül a többség megszavazta az emelést, a polgármester fizetése 2622 euró lesz. Stubendek az első havi többletet (mintegy 240 eurót) jótékonysági célokra ajánlotta fel.
 
 
 

Ajánló