Felavatták a Horthy-szobrot Hodosban

Hodos |

A tiltakozások ellenére a református templomban zárt ajtók mögött felavatták Horthy Miklós mellszobrának kicsinyített mását. A helyiek transzparensekkel várták az avatásra érkező vendégeket.

Somogyi Tibor felvételei

A hónap elején jelent meg a közösségi portálon a helyi presbitérium ünnepsége invitáló meghívója, amelyben azt írták, hogy megkülönböztetett tisztelettel akarnak megemlékezni Horthy Miklós református államférfi halálának hatvanadik évfordulójáról. A Horthy Miklós Társaság által adományozott mellszobor értesüléseink szerint már hónapok óta Hodosban van. A tegnapi ünnepségen azonban mégsem került fel a templomkertben felállított talapzatra. Nemcsak a hodosi lakosok és a képviselő-testület, hanem a szlovákiai magyar értelmiségiek, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége, valamint a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége is tiltakozott a hodosi presbitérium szoborállítási szándéka ellen. A helyiek a héten megtartott lakossági fórum után aláírásgyűjtést indítottak, amelyben leszögezték, hogy nem értenek egyet a szoborállítással és új lelkipásztort kérnek Hodosba.

HORTHYNAK ÁLLÍTANAK SZOBROT HODOSBAN

A tiltakozó lakosok már délelőtt tíztől gyülekeztek a templom előtt. Körülbelül hatvanan gyűltek össze, akik transzparensekkel a kezükben, sípokkal és dobszóval várták a templomba igyekvő vendégeket. „Nem kérünk az exportált gyűlöletkeltésből!“, „Fehér lovon jött, marhavagonban vitték el az embereket“ – állt a transzparenseken. A lakosokkal majdnem egyidőben megérkeztek a rendőrök is, a templom körnékén körülbelül egy tucat egyenruhás ügyelt a rendre. A vendégek autókkal érkeztek a templomhoz, Budapestről egy busz indult Hodosba. Többek között a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, valamint a Via Nova ICS képviselői is részt vettek az istentiszteleten. A templom előtt éles szóváltás alakult ki a helyiek és az érkezők között. A tiltakozó lakosok nácinak és fasisztának nevezték az ünnepségre igyekvőket, volt olyan vendég, aki egyik kezében a magyar zászlót tartva, a másikon pedig középső ujját felmutatva menetelt az ünnepségre. 

LAKOSSÁGI FÓRUMON TILTAKOZTAK A HORTHY-SZOBOR ELLEN

A templomban mintegy százötven vendég vett részt az istentiszteleten, ahol Hegedűs Lóránt lelkipásztor hirdetett igét. Hegedűst korábban egy hasonló szoboravatási rendezvényen elhangzott beszéde miatt megrótta a református egyház. A lelkipásztor ezt a templomban is megemlítette, mondván, hogy a reformáció ötszáz éve alatt kizárólag őt marasztalták el. „Szükség van a térben és időben tapasztalt kihívásokra“ – mondta a szoboravatásról Hegedűs utalva arra, hogy még nem jött el az az idő, amikor „hithőseinknek tiszteletet tudunk adni“. „Ha a reformációra emlékezünk, meg kell említeni a hősöket.“ – folytatta Hegedűs – „Mit tudnak a kegyelmi ajándékokról azok, akik megrendelésre, görcsösen fújolnak a templom előtt?“. Az istentiszteleten felavatták a Horhty-szobrot, de értesüléseink szerint nem az eredeti, az alkotó által fel nem vállalt művet, hanem egy kisebb mellszobrot. Az eredeti szobrot értesüléseink szerint Dunaszerdahelyen kívánják felállítani, s már felvetődött egy újabb Horthy-szobor felavatásának gondolata Dunamocson. 

A REFORMÁTUS EGYHÁZ ELHATÁROLÓDIK A SZOBORÁLLÍTÁSTÓL

További részletek az Új Szó holnapi számában.

Ajánló