Csöbörből vödörbe – beiktatták az új polgármestert Tőrén

Tőre (Turá) |
Két táborra szakadt a lévai járásbeli Tőre lakossága, miután az október 14-i időközi polgármesterválasztást Margaréta Bogárová, a kényszerfelügyelet alá vont község egykori könyvelője nyerte meg. 
Margaréta Bogárová beiktatása után is parázs vita kerekedett
Száz Ildikó felvétele
Bogárová a vasárnapi önkormányzati ülésen tette le a polgármesteri esküt és vette át a hivatalt Peter Valkovskýtól, aki ideiglenesen látta el a polgármesteri feladatokat a 228 lakosú községben. 
 
Nem tud visszaélésekről 
Az időközi polgármester-választásra azért volt szükség Tőrén, mert Jozef Bogárt, a község korábbi vezetőjét, a jelenlegi polgármester asszony férjét csalás miatt jogerősen elítélték, egy év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Egyetlen ellenfele volt a megválasztott polgármester asszonynak, Dalibor Valkovský képviselő, aki továbbra is a testület tagja maradt. 
Az öt független képviselőből álló testület még az újonnan megválasztott polgármester beiktatása előtt szavazott arról, hogy az önkormányzati törvénnyel összhangban létrehozzák a közérdekvédelmi bizottságot, és pályázatot írnak ki a főellenőr megválasztására. Tőrének hat éven át nem volt főellenőre. Margaréta Bogárová, miután letette az esküt, átvette az önkormányzati ülés vezetését. Dalibor Valkovský megkérdezte az új polgármestert, hogyan kívánja rendezni Tőre gazdasági helyzetét és behajtani az adósságot. „Nem tudom, milyen gondokról, visszaszerzésről van itt szó. Mindig igyekeztünk menteni a község vagyonát, az én időmben a polgármester nem kapott fizetést a munkájáért. A község kultúrháza, amelyről többen is azt állítják, hogy eladták, holott csupán jelzáloggal volt terhelve, hamarosan visszakerül Tőre tulajdonába. Rendezzük, amit rendezni kell” – mondta Bogárová. 
 
Az új polgármester felrótta a testületnek és a megbízott polgármesternek, hogy nem tartott rendszeres önkormányzati üléseket – ugyanakkor amíg ő volt a község könyvelője és férje a polgármester, egyáltalán nem ült össze a testület. 
 
Elítélték, de nem szólt 
Zsidó Zoltán, a Szlovákiai Városok és Falvak Lakossága Egyesületének (ZOMOS) képviselője is részt vett a vasárnapi ülésen, és elmondta, az Állami Számvevőszék jelentéséből kiderült, hogy Tőrét már 2013-tól kényszerfelügyelet alá kellett volna vonni. Amíg nem rendeződik a község gazdasági helyzete és nem csökken az adóssága, a pénzügyminisztérium által megbízott kényszerfelügyeleti biztos ellenőrzi a település könyvelését és írja alá a számlákat. 
 
A Lévához közeli községben uralkodó állapotokra idén márciusban a sajtó hívta fel a számvevőszék figyelmét, az ellenőrzés négy hónapig tartott. Jozef Bogár csalási ügyében 2016 decemberében döntött a Lévai Járásbíróság. Arról, hogy jogerős ítélet született, Bogár nem tájékoztatta a testületet. Miután elítélték, egy helyi lakost, Marek Valkovičot bízta meg a polgármesteri teendőkkel, aki 2014-ben indult a polgármesteri posztért, és az öt jelölt közül a negyedik helyen végzett. Valkovič nem jutott be a képviselőtestületbe sem, ezért ezt a funkciót sem láthatta el. A falut eddig Peter Valkovský vezette megbízott polgármesterként. A pénzügyi felügyelet (Správa finančnej kontroly) idén nyáron állapította meg, hogy indokolt a kényszerfelügyelet elrendelése. A község határidőn túli tartozásai jócskán meghaladták az éves költségvetés 15 százalékát. A korábbi könyvelő, Margaréta Bogárová a tisztség betöltése idején sem 2014-ben, sem 2015-ben, sem tavaly nem küldött jelentést a pénzügyminisztériumnak Tőre negyedéves gazdálkodásáról, sem a költségvetés éves zárszámadásáról. A választások előtt Dalibor Valkovský és Peter Valkovský tájékoztatta a lakosokat az Állami Számvevőszék (NKÚ) jelentéséről, amelyben az állt, hogy huszonegy esetben követett el törvénysértést a község korábbi vezetése. A falu végrehajtási szakaszban lévő tartozása 2012 és 2016 között meghaladta a 74 ezer eurót. A mohi atomerőmű közelében lévő települések éves támogatást kapnak az energetikai központtól. Tőre 5574 eurót kap évente, ám ezt a pénzt Bogár 2015-ben, 2016-ban és 2017ben is a fia magánszámlájára utalta át, összesen 16 721 eurót. 
 
Hol lehet a nyomtató? 
Miután az önkormányzati ülés befejeződött, Margaréta Bogárová átvonult az ülésteremből a polgármesteri hivatalba, és leltározni kezdett. Pontról pontra ellenőrizte a községháza berendezését, a lámpákat, a műszaki eszközöket. „Három tanúja akadt arra a polgármester asszonynak, hogy az irodában volt egy fekete színű nyomtató. Peter Valkovský azt mondta, amikor átvette a hivatalt, az a gép nem volt az irodában, ezért a leltárban sem szerepelhetett. Bogárová kihívta a rendőrséget, mondván, összetűzésre kerülhet sor a hivatal átvételekor. A rendőrök nem először jártak Tőrén az utóbbi időben, ám rendbontás nem történt” – mondta Zsidó Zoltán. 
Az önkormányzati ülésről távozó lakosoktól megtudtuk, végérvényesen kiéleződött a feszültség a most kinevezett polgármester családjának pártfogói, illetve azok között, akik a Valkovský unokatestvérek mellett álltak ki. Megtudtuk továbbá, hogy a polgármester asszony a választási kampány során disznótorossal vendégelte meg, sportcipőt és tűzifát ajándékozott a lakosoknak. Akadt, aki visszautasította a kampányajándékot. 

Ajánló