Forrnak az indulatok a komáromi MKP-ban

Komárom |

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Fekete Ferenc, az MKP komáromi helyi szervezetének elnöke ellen a hétfői tagsági gyűlésen a tagság egy része, ám nem lett meg a leváltásához szükséges többség. Továbbra is ő irányítja az alapszervezetet. 

Somogyi Tibor felvétele
Becse Norbert, a párt Komáromi járási elnöke szerint ezek után erősen meg kell fontolni, hogy a párt számára hosszú távon nem azalapszervezet feloszlatása és egy új alapszervezet létrehozása jelentene-e megoldást. 

Három szavazat hiányzott 

A tagsági ülés összehívását a megyei választásokat követően a járási elnökség indítványozta, hogy értékeljék a voksolás eredményét, illetve azt, hogy Knirs Imre - akit a városi szervezet nem igazán támogatott a kampány során, sőt az MKP sajtóosztálya által kiadott nyilatkozat szerint „szisztematikus aknamunkát“ folytatott ellene - csupán 19 szavazattal csúszott le a megyei képviselői helyről. Az MKP komáromi alapszervezetének 69 tagja van, ebből 8 újonnan jelentkezett, akik még nem voksolhattak. Az elnökkel szembeni bizalmatlansági indítvány jóváhagyásához 31 szavazatra lett volna szükség (a nyilvántartott 61 tag többségéé). A hétfői ülésen 28-an támogatták a visszahívást, 13-an ellene voltak, és két érvénytelen szavazat volt. 

Szálka a vezetés szemében

Fekete Ferenc szerint személye akkor lett szálka a pártvezetés szemében, amikor februárban egy sajtótájékoztatón kimondta: ha változik a párt alapszabálya (mint ahogyan meg is történt) és felsőbb szintekről beleszólhatnak a választások előtti jelöltállításba, akkor a párt elveszíti néppárt jellegét és beindul felbomlása. 

„E kijelentéseim után behívattak Pozsonyba, és az elnök, valamint az elnökségi tagok, Menyhárt József, Őry Péter, Farkas Iván, Varga Péter felszólított, hogy mondjak le, illetve felvetették a velem lévő Csonka Lajos városi alelnöknek, hogy a tagság váltson le - nyilatkozta lapunknak Fekete Ferenc. - Egy ideig csönd volt, ellenlábasaim most látták elérkezettnek az időt a szavazásra.“ Emlékeztetett arra is, hogy Knirs Imre, aki a városi alapszervezetben nem kapott elég szavazatot a jelölésre, a kolozsnémai alapszervezet jelöltjeként került a megyei választási listára, ami nemtetszést váltott ki a tagság egy részének körében. „Azt viszont visszautasítom, hogy aknamunkát folytattunk volna a kampány során Knirs Imre ellen. Egyébként ő nem kérte a segítségünket“ - mondta. Felvetésünkre, hogy a szavazás alapján a tagság közel fele mégiscsak elégedetlen elnöki munkájával, megjegyezte: a tagok jelentős hányada, ahogyan hangadójuk is, alkalmazotti viszonyban áll az egyik tőkeerős céggel, amely feltehetően a háttérből mozgatja a szálakat.
 
„Eljutnak hozzám is azok a hangok, miszerint felvetődött a komáromi alapszervezet feloszlatása is. De - személyemtől függetlenül -aztne feledje senki: arról, hogy ki lesz Komárom következő polgármestere vagy önkormányzati képviselői, nem Nyékvárkonyban, Csallóközcsütörtökön, Naszvadon vagy Kolozsnémán döntenek. Ez egyedül a komáromi választópolgárokon múlik“ - tette hozzá Fekete Ferenc. 
 
Erodálódás, feloszlatás? 
 
„Azt gondoltam, az alapszervezet elnöke önkritikát gyakorol, és lemond. Ilyen szándéknak azonban nyoma sem volt, és az önreflexió is elmaradt - mondta az ülést követően Becse Norbert. - Azt látjuk, hogy Fekete Ferenc nyilatkozatai, megnyilvánulásai nincsenek összhangban sem a járási, sem az országos elnökség álláspontjával, többször támadta a párt járási és országos elnökségét. Nem a kritikával van baj, hanem azzal, hogy az sokkal inkább romboló, mint építő jellegű. A kérdés, hogy megvárjuk-e, míg belső erózió nyomán leépül az alapszervezet, vagy felülről oszlassa fel a pártvezetés, mint ahogyan a 2014-es helyhatósági választások után történt.“ A járási elnök megjegyezte továbbá, hogy a kritizálásban kimerül a városi alapszervezet vezetőinek tevékenysége, valós munkát nem végeznek. 
 
Menyhárt szerint képtelen 
 
A járási elnök véleményét teljes mértékben osztja Menyhárt József, az MKP országos elnöke, aki úgy fogalmazott: Fekete Ferenc képtelen vezetni a helyi alapszervezetet, és elgondolkodhatna azon, hogy 28an visszahívása mellett voksoltak. „A számok ismeretében azonnal le kellett volna mondania“ - tette hozzá Menyhárt, aki ismételten felrótta a párt helyi vezetésének, hogy nem támogatta Knirs Imrét a megyei választásokon. „Pénteken ülésezik a párt országos elnöksége, szombaton az Országos Tanács, itt foglalkozunk minden olyan alapszervezettel, a többi közt a komáromival is, amely a megyei választásokon nem hozta a várt eredményt - mondta a pártelnök. - Jövőre önkormányzati választások lesznek, szembe kell nézni a problémákkal, nem engedhetjük meg, hogy egyesek a párt érdekei ellen tegyenek.“

Ajánló