Megbélyegzés

Az Országgyűlés „felismerve, hogy az egyesülési jog alapján létrejött szervezeteknek ismeretlen külföldi forrásból juttatott támogatások alkalmasak lehetnek arra, hogy külföldi érdekcsoportok e szervezetek társadalmi befolyásán keresztül saját érdekeiket, nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek Magyarország politikai és társadalmi életében, továbbá figyelemmel arra, hogy ez veszélyeztetheti az ország politikai, gazdasági érdekeit, a törvényes intézmények befolyásmentes működését…” 

Az idézet nem a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tollából származik, hanem a Fidesz által beterjesztett, „a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvény preambulumában szerepel. A törvény vitájában elhangzott, hogy Soros György és „szervezetei” ellen találták ki, de a jogszabály a civil szférát fogja agyoncsapni. Ez a törvény mondja ki, hogy minden olyan szervezet köteles magára ragasztani a külföldről támogatott szervezet bélyegét, amely legalább 7,2 millió forintnak megfelelő támogatást kapott külföldről, legyen az adományozó magánszemély vagy alapítvány.

A Fidesz gondolkodásmódja egyértelmű: aki pénzt ad, azért adja, hogy a szervezet az ő politikáját valósítsa meg, bármilyen eszközzel. Szerinte az ilyen szervezet kézi vezérléssel működik, a Soros által támogatott szervezetek aktivistáit Soros György mozgatja marionett-bábuként, saját akaratuk nincs. Az fel sem merül, hogy vannak olyan külföldi donorok (Soros is), akik azért adnak támogatást civileknek, mert hasznosnak tartják munkájukat, egyébként pedig nem akarnak beleszólni abba, hogy saját területükön milyen módszerekkel dolgoznak, ha ezek a módszerek nem ellenkeznek az adott ország törvényeivel. Ezeknek a szervezeteknek a megbélyegzése egyértelműen bolsevik tempó.

Ennél is veszélyesebb azonban, hogy a Fidesznek ez a gondolkodásmódja megnyilvánul a határon túli magyar szervezeteknek adott támogatásokban is. Itt valóban a kézi vezérlést alkalmazzák, ha valamely szervezet saját elképzelését szeretné megvalósítani saját módszerei alapján, egyszerűen nem kap pénzt az egyébként viszonylag bőkezű magyarországi forrásokból. Ezért is álságos, ahogyan az MKP és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának vezetői mellébeszélnek a „sorostörvény” kapcsán. Tokár Géza szóvivő szerint a Kerekasztalnak nincs és nem is lesz hivatalos véleménye erről. Mikor szólaljon meg a Kerekasztal, ha nem akkor, amikor egy másik ország kormánya – amelyikkel ráadásul jó viszonyt ápol – a hozzá hasonló szervezeteket tapossa a földbe? Az MKP, amely ugyancsak a magyar kormány és a Fidesz partnere, „kívülállóként” fogalmazza meg véleményét. Menyhárt József pártelnök szerint a törvény „az adatközlés egységesítésére irányul”. Tessék elképzelni, hogy a szlovák parlament ilyen preambulummal hoz egy törvényt. Különös tekintettel arra a mondatra, hogy az ilyen szervezet „veszélyeztetheti az ország politikai, gazdasági érdekeit, a törvényes intézmények befolyásmentes működését”. És utána tessék felragasztani a bélyeget… Mert most például a szlovák kormány által támogatott magyarországi szlovákok szervezeteire felkerül a bélyeg. Viselné ezt az MKP vagy a Kerekasztal?

Ajánló